НачалоХор Арс Музика е смесен хор от любители музиканти със 67 – годишна история.

Ние сме въодушевени любители на музиката, които се радват на удоволствието да пресъздават хорови произведения от различни музикални стилове: класика, барок, народна, православна и съвременна музика, под вещото ръководство на нашия диригент – Веселина Маринова.

Повечето от нас работят в сферата на образованието. Поради тази причина традиционно се събираме на репетиции през учебната година:
От септември до юни
Всеки вторник и четвъртък
от 18.30 ч. до  19.45 ч.
в хоровата зала на НУИ Добри Христов – Варна.

Ако искате да се присъедините към нас – заповядайте!  Необходимо е кратко прослушване и одобрение от диригента на хора.
Очакваме Ви в началото на нашия певчески сезон:  Септемри –октомври.
Ако обичате хоровата музика – не се колебайте, присъединете се към нас!

Всяка година имаме два традиционни концерта – през месец  Декември (по случай Рождество Христово) и през месец Май (по случай деня на българската писменост),  провеждани в Художествената галерия – Варна. Когато уточним датата на следващия ни концерт, ще Ви информираме по-подробно.

В традициите на хора е да участваме в различни фестивали и конкурси, да поддържаме контакт с приятелски хорове в България и чужбина.

Към нашия хоров живот, изпълнен с репетиции и концерти, принадлежат и съответните забавления - за поддържане на приятелските отношения между нас.

********************************************************************************** 


Teachers’ Choir  - ARS MUSIC Varna  is a mixed amateur choir with a 67 years of history.
We love singing.
We enjoy the pleasure of musical development , working together.
We perform choral works from various musical styles:  classical, baroque, folk, orthodox and modern music, under the guidance of our conductor - Veselina Marinova.

Most of us work in education. Therefore traditionally we gather for rehearsals during the school year:
From September to June
Every Tuesday and Thursday
from 18.30 until 19.45 h.
in the choral room of “Dobri Hristov” National School of Arts - Varna, Bulgaria.

If you want to join us - welcome!
It needs only a short audition and approval by the conductor.
We are waiting for you at the beginning of our singing season: from October until September.
If you like choral music - do not hesitate, join us!

Each year we have two traditional concerts - in December (Christmas time) and in May (the Day of the Bulgarian alphabet), held at the Art Gallery - Varna. When specify the date of our next concert, we will inform you more in detail.


The Teachers’choir participate in various festivals and competitions, to maintain contact with all friendly choirs in Bulgaria and abroad.
To our choral life of rehearsals and concerts, belongs corresponding entertainment - to maintain friendly relations between us.